Fakta

 • Klubben har 35 medlemmer
 • Vi mødes i månederne august til juni den 2. onsdag i måneden. Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30
 • Klubbens kontingent er for år 2016/17 kr.  1.800. Det betales halvårligt hver den 1. november og 1. maj
 • Indmeldelsesgebyr kr. 200 – skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørge for dette)

Medlemsmøder

Hjemmemøderne holdes i Herskabsstalden på Rønnebæksholm, hvor vi har foredrag, klubarbejde og besøg. Vi er også på besøg hos medlemmernes virksomheder og efter relevans andre virksomheder,  interesseorganisationer og samarbejdsparter.

Det er tradition, at vi hvert  år i juni har fællesmøde med Zonta Klub Køge og Zonta klub Vestsjælland . Vi skiftes til at arrangere og afholde mødet med spændende besøg og foredrag med relation til området,  samt ikke mindst erfaringsudveksling. Altid inspirerende og hyggelige møder.

Bestyrelsen pr. 1. juni 2016

 • Henriette Houmann-Hammer, formand – hhh@advoa.dk
 • Anne Birgitte Jensen, næstformand -annebirgitte135@gmail.com
 • Jette Wang, kasserer
 • Irene Hyltoft Thomsen, sekretær
 • Lis Olsen

Suppleanter:

 • Dina Vester Feilberg
 • Helle Nielsen, klubmester

Revisorer:

 • Lisbeth Opfermann
 • Gitte Kristensen

Tillidsposter:

 • Webmaster – Anne Birgitte Jensen
 • Arkivar – Annette Christoffersen

Udvalg

 • Projektudvalg – foreslår projekter til donation og  iværksætter arrangementer til indsamling af projektmidler
 • Medlemsudvalg –  varetager rekruttering af nye medlemmer til klubben
 • Programudvalg – udarbejder forslag til klubbens program for ½ år ad gangen og gennemfører programmet
 • PR – udvalg –  udbreder kendskabet til Zonta generelt og til Zonta i Næstved
 • 8.-marts udvalget – varetager arrangementer i forbindelse med Kvindernes
  Internationale Kampdag den 8. marts
 • Zontaudvalg – udbreder kendskabet til Zontas organisation på lands-, distrikts- og internationalt niveau