Legater

Opmuntringspris på 5.000 kr.

Klubben tilstræber hvert år at uddele en særlig opmuntringspris til en ung kvinde i Næstvedområdet, som har vist særligt gå-på-mod og interesse for at gå i gang med en uddannelse, og for hvem 5.000 kr. vil være en hjælp i det videre forløb. Prisen skal anvendes efter eget ønske til et formål, der ligger i tilknytning til uddannelse f.eks.:
hjælp til studietur
indkøb af lærebøger
indkøb af edb-udstyr el. lign.

Kandidatforslag udpeges efter aftale med lederen af en af Næstveds uddannelsesinstitutioner.
Prisbeløbet afholdes af projektkontoen eller af indsamlede midler.

I 2016 gik opmuntringsprisen til Camilla Mai Larsen for at være en god rollemodel for de øvrige studerende trods personlige udfordringer. Camilla fik prisen med stort bifald ved dimitentfesten på ZBS i Næstved den 25. juni 2016.