Fakta

 • Klubben har 24 medlemmer
 • Vi mødes i månederne august til juni den 2. onsdag i måneden. Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30
 • Klubbens kontingent er for år 2024/2025  kr.  1.800. Det betales halvårligt med forfald den 1. november og 1. maj
 • Indmeldelsesgebyr kr. 200 – skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørge for dette)

 

Medlemsmøder

Klubmøderne holdes skiftende steder afhængigt af programmet, som fastlægges for et halvt år ad gangen.

Klubprogram for efterår 2024 – indlægges når det foreligger.

Klubmødernes indhold varierer med foredrag, klubarbejde og besøg. Vi er også på besøg hos medlemmernes virksomheder og efter relevans andre virksomheder,  interesseorganisationer og samarbejdsparter.

Det er tradition, at vi hvert  år i juni har fællesmøde med  Zonta Vestsjælland . Vi skiftes til at arrangere og afholde mødet med spændende besøg og foredrag med relation til området,  samt ikke mindst erfaringsudveksling. Altid inspirerende og hyggelige møder.

 

Bestyrelsen pr. 1. juni 2024

 • Berit Birkelund, klubpræsident
 • Vakant – Viceklubpræsident
 • Aase Schmidt,  kasserer
 • Kisser Sigurdsson, klubmester
 • Anne Birgitte Jensen, sekretær
 • Tine Willingshøj, bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

 • Gunnveig Henriksen
 • Ulla Pedersen

 

Revisor:

 • Gitte Kristensen

 

Suppleant

 • Kirsten Devantier

 

Tillidsposter:

 • Webmaster – Lisbeth Brøndum
 • Webmaster assistent – Tine Willingshøj
 • Facebook administrator – Lisbeth Brøndum
 • Arkivar – Berit Birkelund

 

Udvalg

 • Projektudvalg – foreslår projekter til donation og  iværksætter arrangementer til indsamling af projektmidler
 • Programudvalg – udarbejder forslag til klubbens program for ½ år ad gangen og gennemfører programmet
 • PR – udvalg/Medlemsudvalg  –  udbreder kendskabet til Zonta generelt og til Zonta i Næstved og varetager rekruttering af nye medlemmer til klubben
 • Rosenudvalget – er ansvarlig for køb og salg af roser i forbindelse med kvindernes internationale Kampdag den 8. marts
 • 8.-marts udvalget – varetager offentligt arrangement i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, og det tilstræbes at ske i samarbejde med andre kvindeklubber i Næstved.

 

Nyheder

22. juni 2024

Optagelse af nye medlemmer

På klubbens sommermøde optog vi ikke færre end 7 nye medlemmer. Initiativrige kvinder, der kan bidrage til klubbens formål med at styrke kvinders og pigers stilling i samfundet. Som en […]

Læs mere 28. maj 2024

Informationsmøde om Zonta på Hotel Kirstine

Velbesøgt og vellykket informationsmøde hos Zonta Næstved. Interessen for og opbakning til klubbens arbejde med bl.a. at bekæmpe vold mod kvinder og børneægteskaber var stor.

Læs mere

Orange lys over Næstved

Zonta Næstved markerer de 16 dages FN-kampagne med orange lys på Næstveds gamle vandtårn, Sjølundstårnet. Vi skød kampagnen igang allerede fredag den 24. november, hvor vi med en bod i […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

Informationsmøde om Zonta på Hotel Kirstine

Velbesøgt og vellykket informationsmøde hos Zonta Næstved. Interessen for og opbakning til klubbens arbejde med bl.a. at bekæmpe vold mod kvinder og børneægteskaber var stor.

Læs mere

Orange lys over Næstved

Zonta Næstved markerer de 16 dages FN-kampagne med orange lys på Næstveds gamle vandtårn, Sjølundstårnet. Vi skød kampagnen igang allerede fredag den 24. november, hvor vi med en bod i […]

Læs mere 24. maj 2023

Sommermøde med Zonta Vestsjælland på Kragerup Gods

Som Zontians, finder vi de mange aktiviteter på Kragerup Gods og de to stærke kvinder bag, Regitze og Birgitte Dinesen, meget spændende.

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.